Verdus congress 6 oktober 2016


Het consortium van het onderzoeksproject STAD organiseerde deze sessie. Met als sprekers Bart van Arem (hoogleraar Transport Modelling aan de TUD), Marjan Hagenzieker (hoogleraar Verkeersveiligheid aan de TUD) en Theo Konijnendijk (coördinator Innovatie en Ontwikkeling bij vervoersbedrijf RET). Moderator was Frank Rieck.

Automatische voertuigen zijn ‘hot’. Minder files, minder ongevallen en vooral: gemak. Nederlands positioneert zich als testland en onder het motto learning by doing lopen er pilotprojecten in het hele land. Het STAD-project is net gestart en gaat onderzoek doen naar de fundamentele – mogelijk ingrijpende – veranderingen van automatische voertuigen op ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Consortiumleider Bart van Arem trapte deze sessie af met een korte inleiding over het STAD-project. Daarna nam Frank Rieck (Hogeschool Rotterdam) de deelnemers mee in een interactieve discussie over dilemma’s, verwachting en issues over automatisch rijden.

verduscongres

Deskundige inbreng werd geleverd door het panel, bestaand uit (v.l.n.r.) Theo Konijnendijk (RET), Bart van Arem (TUD) en Marjan Hagenzieker (TUD en SWOV).

Presentatie van Bart