Zes projecten gehonoreerd in de eerste ronde van VerDus SURF Pop Up 2019


Binnen de eerste ronde van VerDuS SURF Pop Up 2019 zijn zes projecten gehonoreerd om nieuwe kennis te genereren over ontwikkelingen in stedelijke regio’s. De maatschappelijke opgaven van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur en de complexe samenhang van deze opgaven staan hierin centraal.

In de call VerDuS SURF Pop Up 2019, 1ste ronde konden onderzoekers financiering aanvragen voor kleine kortlopende projecten die passen binnen de thematiek van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future. In deze ronde konden zes van de vijftien beoordeelde aanvragen worden gefinancierd binnen het beschikbare budget van 300.000 euro.

Namens de projecten STAD, SCRIPTS en U-SMILE deden Bart van Arem en kennismakelaar Nick Juffermans een aanvraag voor een e-course slimme mobiliteit voor beleidsmakers. Ook deze aanvraag is gehonoreerd. Om beleidsmakers in staat te stellen om met de ontwikkelingen binnen slimme mobiliteit om te gaan, bieden drie SURF projecten een integraal beeld van de impact van én autonoom rijden én mobiliteitsdiensten én financiële prikkels voor ander reisgedrag aan in de vorm van een nieuwe e-course slimme mobiliteit.

In de aankomende zomerperiode zal met de betrokken stakeholders een projectplan worden opgesteld en een projectcoördinator worden aangewezen. STAD-partners zijn van harte welkom met ideeën en vragen rondom dit project.

Voor de volledige lijst met alle gehonoreerde Pop-Up projecten kijkt u hier: https://www.verdus.nl/zes-projecten-gehonoreerd-in-de-eerste-ronde-van-verdus-surf-pop-up-2019