Uitgebreide beleidsreactie op OvV rapport “Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer”


De OvV heeft eind november een rapport uitgebracht nav een onderzoek naar het gebruik van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). ADAS zijn geautomatiseerde rijhulpsystemen die de bestuurder ondersteunen bij het uitvoeren van de rijtaak. De OvV stelt vast dat de introductie en het gebruik van rijhulpsystemen kan bijdragen aan vergroting van de verkeersveiligheid maar gepaard gaat met nieuwe veiligheidsrisico’s. De OvV doet dan ook een aantal aanbevelingen, waaronder aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In deze Kamerbrief, beschrijft Minister Cora van Nieuwenhuizen de Nederlandse aanpak voor de verantwoorde introductie en het gebruik van geautomatiseerde voertuig(system)en.

Lees de Kamerbrief hier.